top of page
Physiotherapy

ยินดีให้บริการ

ตรวจรักษา ปรึกษา ใช้ยา ผ่าตัด กายภาพบำบัด

กระดูกและข้อ ลำพูน

คลินิกเปิดให้บริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 17:00 - 19:30 น.

วันเสาร์ วันอาทิตย์

เวลา : 9:00 - 12:00 น.

CONTACT US

โทร 092-699-8783

ศุภโชคคลินิก เลขที่16 ถนนรอบเมืองนอก ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

bottom of page